Jardineria

Podes en altura!  Sí, sí, això ho fa un jardiner, a més de disseny, construcció, manteniment i neteja de jardins.

Gestió d'espais verds, àrees esportives... El jardiner també s'en cuida de portar les plantes, flors, travesses i tot el material necessari perquè no ens hagim de cuidar de res.

 

Demaneu informació:

678 745 622


Artijardi (Jafre)